Wij verbinden Energie met Ruimte.
Wij maken kaarten en strategieën die laten zien waar de energietransitie zichtbaar wordt.
En we organiseren de ontmoeting.

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen – en opgaven – van onze generatie. Waar laten we alle duurzame bronnen, alle zonneparken en windmolens? Waar en hoe kunnen we het beste besparen? Waar liggen de kansen voor nieuwe energielandschappen en hoe garanderen we de hoge leefkwaliteit van stad en landschap? En welke ruimtelijke oplossingen kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak?

Wij bieden realistisch inzicht in de energie transitie door hem een plek op de kaart te geven

 • RUIMTELIJKE STRATEGIEËN

  Om de energie-opgave ruimtelijk in te plannen is inzicht nodig. Hoeveel energie kan er worden bespaard en duurzaam worden opgewekt? En wáár kan dit? We zetten de theoretisch maximale potentie op kaart, en vergelijken die met de werkelijke energievraag. We maken ruimtelijke strategieën en verbeelden met kaarten en visualisaties wat er gebeurt.
  Lees meer
 • PARTICIPATIE

  Om een energievisie of -strategie te realiseren, ontwerpen wij niet alleen voor, maar ook met belanghebbenden. Generation.Energy organiseert daarom participatietrajecten met volksvertegenwoordigers, bewoners en andere stakeholders om hun inzicht te geven in de opgave, te achterhalen waar voorkeuren en kansen liggen en dilemma’s te toetsen.
  Lees meer
 • PLANNING TOOLS

  Ruimtelijke scenario’s geven een wensbeeld voor de toekomst, maar wat kan er vandaag? We kunnen met onze analyses inzoomen tot op het niveau van een perceel, kenmerken en details verzamelen, en weer uitzoomen naar een groter gebied. Welke kansen biedt de lokale context? Wij maken tools en modellen die dit proces ondersteunen.
  Lees meer

Onze Aanpak

We bieden inzicht: waar liggen mogelijkheden voor duurzame opwekking en besparing? Daarbij werken we visueel: analyses op kaart en in begrijpelijke beelden, altijd dienend aan het doel.