Ruimtelijke plannen

Generation.Energy koppelt ruimtelijke plannen aan de transitie naar duurzame energie met interactieve kaarten, data en ontwerpend onderzoek. We integreren de energietransitie naadloos in verschillende gebieden met een integrale aanpak van verschillende maatschappelijke opgaven. Onze geavanceerde tools brengen complexe vraagstukken van ruimtelijke ordening in kaart, inclusief de nodige energiebronnen en bijbehorende netwerkruimte. Zo helpen we overheden evenwichtige en duurzame keuzes te maken voor de toekomst.

Provincie

Ruimtelijke ontwikkeling behoort tot de taken van de provincie. Wij helpen om de energietransitie te verenigen met economische ontwikkeling, landschapsbeheer en woningbouw.

Gemeente

De ruimtelijke implicaties uit de gemeentelijke plannen, die voortkomen uit de energietransitie, zijn nog niet altijd duidelijk. Wij helpen met onze tools, serious games en ruimtelijke verkenningen.

Ruimtelijke plannen

Bij Generation.Energy omarmen we de kracht van ruimtelijke plannen als een essentieel instrument om de energietransitie en duurzame ontwikkeling vorm te geven. Samen met onze opdrachtgevers en partners ontwikkelen we innovatieve oplossingen die de energietransitie en ruimtelijke vraagstukken verbinden. Met onze integrale aanpak verbinden we geografische data en visueel krachtig ontwerp op verschillende schaalniveaus, wat zorgt voor inzicht in de samenhang tussen de energietransitie en alle andere ruimtelijke opgaven.

MAPSGE

Met de interactieve kaarten van Maps delen we kennis en informatie rond de plannen van ruimtelijke ordening en de energietransitie op een dynamische en betrokken manier. Deze waardevolle tool is speciaal ontworpen voor rijksoverheden, provincies en gemeenten om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Gebruikers van Maps kunnen kwantitatieve data en begrijpelijke beelden moeiteloos combineren en analyseren, waardoor ze een diepgaand inzicht krijgen in de energietransitie en bijbehorende ruimtelijke vraagstukken. Dit resulteert in betere besluitvorming en effectievere samenwerking voor het vinden van oplossingen.

Viewer

Dit is een interface in de vorm van een atlas, waarin meerdere kaartlagen en aanvullende informatie kunnen worden geraadpleegd. Hiermee krijgt men inzicht in de resultaten van het vraagstuk en de ruimtelijke context ervan, inclusief de relatie tot de omgeving en andere uitdagingen.

Dashboard

Dit is een interactief dashboard waarin verschillende functionaliteiten zijn ingebouwd, waarmee specifieke vraagstukken of varianten kunnen worden verkend. Zo kan men bijvoorbeeld de effecten van keuzes analyseren of de voortgang van een proces monitoren.

Storyboard

Nog in ontwikkeling: Deze tool biedt een interactieve manier om resultaten te presenteren binnen een bredere context. Deze data worden ondersteund met beelden en uitleg.

Leiden Noord

GIS

In bijna ieder project maken we gebruik van geodata, oftewel geografische data. Deze geodata is de bron van digitale kaarten, zoals Google Maps. Via Geografisch Informatie Systeem (GIS) analyseren en combineren wij onze kennis met ruimtelijke informatie om bijvoorbeeld ruimtelijke effecten van beleidskeuzes inzichtelijk te maken op kaart. Door middel van GIS-analyses kunnen we gegevens visualiseren, patronen identificeren en ruimtelijke relaties begrijpen.

Het werken met geodata en GIS biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden informatie te analyseren. De kracht van deze analyses is dat ze herhaalbaar en herbruikbaar zijn, waardoor we voortdurend nieuwe inzichten over onze omgeving kunnen verwerven en onze database kunnen verrijken. Bij nieuwe projecten kunnen we voortbouwen op de kennis die we al hebben opgedaan, wat aanzienlijke tijdwinst oplevert en onze projecten ten goede komt.

Overheden benaderen ons regelmatig met vragen over beleidskeuzes.

Hoewel de specifieke vragen per regio kunnen verschillen, gebruiken we onze aanpak en GIS om bestaande kennis met enkele aanpassingen toe te passen op andere gemeenten. Hierdoor kunnen we ons meer richten op de specifieke behoeften van elke opdrachtgever en steeds diepgaandere inzichten verschaffen, die voortbouwen op reeds ontwikkelde methodes.

Projecten

We werken aan diverse projecten voor ruimtelijke plannen op verschillende schaalniveaus, van nationaal tot aan gemeenteniveau. We benaderen elk project integraal, waarbij we de huidige maatschappelijke opgaven verbinden met de ruimtelijke plannen van een gebied. In onze rol als adviseurs bieden we niet alleen advies over de energie van de toekomst, maar delen we onze kennis en nemen we onze opdrachtgevers mee in het hele proces. Onze focus ligt op het laten zien van slimme keuzes voor een leefbaar Nederland, niet alleen vandaag maar ook voor de toekomst.

Landschaps- kwaliteit en beleving

We richten ons op het creëren van duurzame en leefbare stedelijke omgevingen, waarbij stedenbouwkundige masterplannen een essentiële rol spelen. Met onze kennis in stedenbouw en ruimtelijke planning streven we naar een optimaal samenspel tussen functionaliteit en esthetiek en stellen we de landschapskwaliteit en beleving centraal.

Taco Kuijers

Taco Kuijers

Taco maakt analyses, ontwikkelt strategieën en ontwerpt aan de energietransitie. Hij begeleidt ontwerpateliers, en is een specialist op het gebied van serious games over warmte, elektriciteit en ruimte.

Stedenbouwkundig
Masterplan

Onze stedenbouwkundige masterplannen zijn gericht op het vinden van evenwicht tussen de energietransitie en het behoud van waardevolle landschapselementen. Door samen te werken met gemeenten en lokale stakeholders, luisteren we naar de behoeften en wensen van de gemeenschap en integreren we hun input in onze rapporten. We ontwerpen plannen die niet alleen duurzaam zijn op energiegebied, maar ook het unieke karakter van de omgeving versterken. Hierdoor ontstaat een harmonieuze balans tussen groene ruimtes, cultureel erfgoed en moderne voorzieningen.

“Laten we niet alleen de duurzame energie realiseren die we op korte termijn nodig hebben, maar alles realiseren wat binnen ons vermogen mogelijk is voor een veerkrachtige toekomst.”

Taco Kuijers

Generation.Energy was als een van de eerste bureaus betrokken bij het bredere energiebeleid en de ruimtelijke planning van overheden. Voor een duurzame energievoorziening in de toekomst moeten we resoluut handelen. Snel en met een visie. Laten we niet alleen realiseren wat we nu nodig hebben, maar vooral streven naar wat we kunnen realiseren voor een veerkrachtige toekomst. Door het goede gesprek aan te gaan en lokale kennis te benutten, kunnen we samen duurzame oplossingen ontwerpen.

Nieuws

Volg ons laatste nieuws en ontdek hoe we samen bouwen aan een duurzame en energieke toekomst. Samen creëren we een wereld waarin ruimtelijke plannen en hernieuwbare energie hand in hand gaan.