Centrum Almere – Energie in beeld

Het hart van de stad vandaag en morgen

In de ambitie om Almere te transformeren naar een energieneutrale stad tegen 2050, heeft de gemeente zich gericht op de ontwikkeling van de visie voor Centrum Almere 2040. Deze visie is een integrale stadsplanning die een centrale groeilocatie omvat en bijdraagt aan het bredere doel van klimaatneutraliteit. Het is binnen deze context dat we een uitgebreide studie hebben uitgevoerd om inzicht te krijgen in de potentiële energieaspecten die van invloed zijn op de ontwikkelingsvisie, zowel vandaag als in de verwachtingen voor 2040.

Het onderzoek had als hoofddoel om waardevolle inzichten te genereren met betrekking tot het energiesysteem van Centrum Almere. Hiermee kan de ontwikkelingsvisie voor 2040 ondersteund worden, door de benodigde energie-interventies te identificeren voor een duurzame ontwikkeling van het stadshart. Belangrijke aandachtspunten waren de energievraag, het potentieel voor energieopwekking en de ruimtelijke impact van het toekomstige energiesysteem.

Impact van stadsontwikkeling op energiekeuzes
Een diepgaande analyse wees uit dat beslissingen omtrent stadsontwikkeling aanzienlijke effecten hebben op zowel de energievraag als -opwekking. Het complexe karakter van stadsplanning en technologische onzekerheden vereiste een benadering met ‘draaiknoppen’, die diverse mogelijke toekomstscenario’s onderzocht op basis van variabele energiebehoeften, opwekkingscapaciteiten en oplossingen.

De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat elk potentieel energiesysteem aanzienlijke ruimtelijke vereisten met zich meebrengt. Dit kan zowel zonnepanelen op daken en gevels omvatten, als ondergrondse infrastructuren. De diversiteit aan oplossingen benadrukt de noodzaak van zowel systeemtechnische als ontwerpoplossingen om onverwachte uitdagingen tijdens de ontwikkeling te voorkomen.

Een stap richting duurzaamheid met zonne-energie
Een opvallende bevinding was de potentiële waarde van zonne-energieopwekking via gevels. Deze aanpak werd voorgesteld als meer dan alleen een optie, maar als een mogelijke verplichting voor nieuwbouwprojecten. Dit zou Almere in staat stellen om een voorbeeld te zijn voor andere steden in het maximaliseren van zonne-energieopwekking.

Naast nieuwe ontwikkelingen en energienetwerkintegraties, benadrukt het onderzoek ook de uitdagingen van bestaande gebouwen. Isolatieverbeteringen worden genoemd als belangrijk aandachtspunt, samen met de zoektocht naar duurzame bronnen voor verwarming en koeling. Daarbij is het belangrijk om ook de bewoners te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven.

Verduurzaming en afstemming
Het onderzoek biedt een solide basis om de energietoekomst van Centrum Almere te verkennen. Door middel van scenario’s en ‘draaiknoppen’ hebben we inzicht gekregen in mogelijke energiebehoeften en bijbehorende oplossingen. Dit stelt beleidsmakers en planners in staat om weloverwogen keuzes te maken die aansluiten bij de bredere visie van de stad.

De verworven inzichten zijn niet alleen relevant voor Almere, maar kunnen ook dienen als waardevolle richtlijnen voor andere steden die soortgelijke doelen nastreven. Door vergelijkbare methoden toe te passen en te leren van de diverse scenario’s die zijn onderzocht, kunnen steden hun energiestrategieën versterken en duurzame beslissingen nemen voor een groenere toekomst.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Taco