Brabants Energiesysteem met CE Delft

Ruimte reserveren en keuzes maken, Noord-Brabant

Dit onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van het energiesysteem, uitgevoerd voor de provincie Noord-Brabant en Enexis, legt een belangrijke kernboodschap bloot: het niet maken van keuzes betekent meer ruimte reserveren, terwijl het ontbreken van ruimtereserveringen dwingt tot keuzes. Deze fundamentele boodschap staat centraal in het onderzoek dat wij deden in samenwerking met CE Delft.

Ruimte creëren voor besluitvorming is van cruciaal belang. Het reserveren van ruimte geeft de provincie opties, terwijl het ontbreken ervan onmiddellijke keuzes voor het energiesysteem op de lange termijn vereist. De analyse in dit onderzoek richt zich op de periode 2030-2050, waarbij de plannen tot 2030 worden meegenomen. In nauwe samenwerking met Enexis zijn vier scenario’s doorgerekend om inzicht te krijgen in hun impact op het energiesysteem. Deze samenwerking bracht zowel oppervlakte-uitbreiding als variatie in het type benodigde ruimte aan het licht.

Ruimte creëren voor besluitvorming
Bij het verkennen van meerdere routes die verschillende ruimtebehoeften met zich meebrengen, wordt duidelijk dat identificatie van gemeenschappelijke punten in alle scenario’s de provincie in staat stelt gericht beleid te ontwikkelen, zoals grondreservering en het integreren van de ruimtelijke claim van de energietransitie.

Een van de doelen van dit project was om de ruimtelijke aspecten van de toekomstscenario’s te belichten en begrip te creëren voor de veranderingen die ze in de provincie zullen teweegbrengen. Vier nationale scenario’s zijn vertaald naar de provinciale schaal, waarbij elke schaal een andere governance aanhoudt. Het onderzoek verfijnde de scenario’s en onthulde hun ruimtelijke verschillen.

De resultaten bevatten kaartbeelden die ruimtelijke principes illustreren, evenals locaties waar het elektriciteitsnetwerk (Enexis) moet worden uitgebreid om scenario’s te realiseren. Dit inzicht helpt bij het identificeren van stappen in de tijd en ontwikkelingen op de korte termijn. De samenwerking met Enexis bood diepgaand inzicht in de impact van de verschillende scenario’s op het netwerk en onthulde bovendien mogelijkheden, zoals het clusteren van HS-stations om de behoefte aan nieuwe stations te verminderen.

Lessen en toekomstige focus
Het project onderstreept het belang van samenwerking met belanghebbenden en het gezamenlijk opzetten van scenario’s voor gedragen uitkomsten. Toekomstige studies kunnen deze aanpak verder benadrukken. Netbeheerders hebben baat bij het anticiperen op ruimtebehoeften, aangezien technische eisen nauw verband houden met beschikbare ruimte op de lange termijn.

Met de energietransitie in gedachten wordt duidelijk dat ruimte voor het energiesysteem een kostbaar goed is. Het onderzoek benadrukt het belang van proactieve reservering van ruimte en het maken van weloverwogen keuzes voor een duurzame toekomst.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Taco