De kracht van ontwerpend onderzoek

Voor de energietransitie heeft niemand dé oplossing klaar liggen. Er komen allerlei dilemma’s naar voren en belangen kunnen botsen. Hoe kunnen we met deze onzekerheden omgaan en toch verder komen in de energietransitie? Wij zetten hiervoor vaak de kracht van ontwerpend onderzoek in; om mogelijke ruimtelijke oplossingen te verkennen en uitdagingen te identificeren. Waarom kan deze methodiek zo bruikbaar en effectief zijn in de energietransitie?

Uitvinden en ontdekken

Ontwerpend onderzoek is het ‘’genereren van kennis (onderzoek) door het testen van allerlei ruimtelijke interventies (ontwerpen)’’ (Creatieve Stimuleringsfonds). Het combineert de werelden van ontwerp en onderzoek. Ontwerpen is voornamelijk gericht op ‘het mogelijk maken’ en vinden van (ruimtelijke) oplossingen: het uitvinden. Onderzoek is in de eerste plaats gericht op kennisverwerving en het blootleggen van bestaande feiten: het ontdekken. Door deze wezenlijke andere zaken met elkaar te verbinden ontstaat de mogelijkheid om het ontdekken en het uitvinden te combineren.

Fouten geven ook een inzicht

Wij zoeken met ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke landschappelijke karakteristieken en energetische potentie. Hiermee maken we geen eindontwerp, maar doen we een verkenning naar wat kan, de mogelijkheden. Ontwerpend onderzoek stelt ons in staat om aannames te testen. Daardoor kunnen kansen worden verkent en zelfs – zonder dat het grote consequenties heeft – fouten te maken. Dit proces gebeurt iteratief, waardoor dit tot het beste resultaat komt, zonder verlies van tijd.

Onzekerheden verkennen

Veel vraagstukken in de energietransitie kennen een zekere onzekerheid in het proces en dat maakt het ingewikkeld om in onderzoek te vragen om een specifiek eindresultaat. Dit maakt dat voor dit soort complexe vragen ontwerpend onderzoek krachtig is. De kracht van ontwerpend onderzoek ligt namelijk in het verkennen en benoemen van ruimtelijke (on)mogelijkheden.

Ontwerpend onderzoek middels scenario’s in Boxtel

Bruikbaar waarvoor?

Deze methodiek zetten wij in om mogelijke ruimtelijke toekomstbeelden te verkennen. Dit kan nieuwe perspectieven bieden, het gesprek tussen stakeholders vorm geven of een volgende stap in het proces verduidelijken. Wij doen dit op basis van feitelijke kennis uit data over landschappelijke energetische kenmerken en daarmee onderzoeken we ontwerpend. Het resultaat kan zowel een rapport, interactieve website als een serious game zijn.

1500 881 Generation.Energy