Effectief landbouwproces met mobiele zonnepanelen

Bij zonnepanelen op landbouwgrond schetst men vaak het beeld van grond met een voormalige landbouwfunctie. Er zijn echter allerlei innovatieve proeven waarbij mobiele zonnevelden niet alleen elektrische stroom produceren, maar ook een plek krijgen in het landbouwproces. Wat voor een innovatieve systemen zijn er denkbaar en welke voordelen brengt dit met zich mee?

Zonnepaneel als wisselteelt

In de akkerbouw is er vaak sprake van vruchtwisseling, dat betekent dat niet elk jaar hetzelfde gewas op dezelfde plek wordt verbouwd. Door hierin te wisselen krijgen ziektes en plagen minder de kans om zich te ontwikkelen. Zonnepanelen zouden een van deze wisselteelten kunnen zijn. De werking van dit systeem is onderzocht op het akkerland in het Flevolandse Biddinghuizen. Daar zijn de zonnepanelen door middel van een kabel en lier over verschillende percelen verplaatst.

Ten alle tijden verplaatsbaar

Naast systemen die worden verplaatst tussen percelen, worden nu ook systemen onderzocht waarbij zonnepanelen worden verplaatst binnen een perceel over een rails. Hieronder kunnen vollegrond groenten worden geteeld. In het Duurzaamheidspark zijn door de verplaatsbare panelen de planten altijd gemakkelijk te bereiken.

Een nieuw bollenpanorama

Ook in de bollenteelt worden velden een deel van het jaar afgedekt. Daarnaast liggen de velden een deel van de tijd braak om tot rust te komen. Dit karakteristieke bollenlandschap is in de lente erg in trek bij zowel binnen- als buitenlandse toeristen. We hebben een impressie gemaakt van hoe een nieuw bollenpanorama met mobiel zonnefolie er uit kan komen te zien. Het wekt elektriciteit op, maar geeft ook een aantrekkelijk beeld wanneer de bloemen niet in bloei staan.

Impressie van een nieuw bollenpanorama met mobiele zonnefolie in het bollenlandschap
2079 1167 Generation.Energy