Regie op de ondergrond

Regie op de ondergrond

De komende jaren moet de openbare ruimte op de schop. Vanwege de energietransitie met meer warmtenetten en een zwaarder belast elektriciteitsnet, door de klimaatverandering met toenemende overlast door zware regenbuien en door de hittestress. Hoe houd je als gemeente regie op dat proces?

Steeds vollere ondergrond
Als gevolg van de noodzakelijke maatregelen wordt de ondergrondse infrastructuur steeds voller. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de nieuwe ondergrondse ruimteclaims elkaar in de weg gaan zitten. Past er straks bijvoorbeeld nog wel een warmtenet in de grond als de waterberging is geregeld? En wat gebeurt er als het elektriciteitsnet moet worden verzwaard voor de gewenste extra laadpalen of zonnepanelen?

 
De noodzaak van regie

Generation.Energy heeft een systematiek ontwikkeld die gemeentes kan helpen bij het voeren van regie op het gebruik van de ondergrondse infrastructuur. In deze systematiek doorlopen we de volgende stappen:

  1. Huidig gebruik: we bepalen wat er nu in de ondergrond zit.
  2. Restruimte: we bepalen waar er nog ruimte in de ondergrond is.
  3. We inventariseren alle toekomstige ruimteclaims, zoals warmtenetten, waterberging, elektriciteitsnetverzwaring, vergroening.
  4. We bekijken per claim wat er waar mogelijk is.

Op basis van de uitkomsten van deze analyse kan iedere gemeente gefundeerde keuzes maken die in lijn zijn met het beleid van de regio.

Van problemen naar kansen

Het is de uitdaging om als gemeente een grotere rol te gaan spelen in het verdichten van de ondergrond. Daarmee ontstaan kansen voor de gemeente – vanuit een integrale aanpak worden situaties gecreëerd waarmee de noodzakelijke ondergrondse herstructurering wordt gebruikt om de eigen doelstellingen te realiseren.

Generation.Energy zet haar expertise in om gemeentes en regionale overheden te ondersteunen bij dit proces.


Meer informatie

1040 1040 Generation.Energy