Energietransitie: restrictiekaarten

Energietransitie: restrictiekaarten

Om in 2050 honderd procent duurzaam te kunnen zijn moeten we van fossiele energiebronnen overstappen op duurzame energiebronnen. Energie transporteren is duur, lastig en soms onmogelijk als het om grote afstanden gaat. Hoe dichter we energie daarom kunnen opwekken bij de gebruiker, hoe beter. Maar hoe, en waar?

Afwegingen alternatieve energiebronnen

Een grote vraag voor lokale overheden is waar duurzame energie mag worden opgewekt. Dit is een flinke puzzel gezien de veiligheidsoverwegingen, de normen rond geluids- en zichtoverlast en de talloze richtlijnen vanuit de overheid en de Europese regelgeving. Daarnaast zijn er veel lokale maatschappelijke restricties, en hebben de betrokken partijen vaak uiteenlopende belangen. De keuzes die worden gemaakt zijn vervolgens nog afhankelijk van de technische aspecten van de verschillende energiebronnen. Kortom, er moeten ontzettend veel afwegingen worden gemaakt.

Restrictiekaarten

Generation.Energy heeft een uitgebreide set kaarten ontwikkeld waarmee we inzichtelijk maken wat er waar mogelijk is. Op basis van de restrictiekaarten kunnen regionale overheden transparante keuzes maken voor locaties van duurzame energiebronnen die voldoen aan wet- en regelgeving en maatschappelijk draagvlak hebben. Door inzicht te bieden versnellen we samen het proces naar duurzame energie.

In het proces doorlopen we de volgende stappen:

1.       Vraag: we bepalen de energievraag van nu en voor de toekomst

2.       Aanbod: we bepalen de hoeveelheid aan mogelijke duurzame energie

o   Welke duurzame energiebronnen zijn mogelijk?

o   Wat zijn de restricties vanuit de wet- en regelgeving en vanuit lokale maatschappelijke belangen?

o   Hoeveel ruimte is beschikbaar op basis van deze restricties?

3.       Afwegingskader: waar maken we welke keuzes?

o   Restrictiekaarten maken de belangen van alle partijen inzichtelijk en de ruimtelijke afwegingen mogelijk

Keuzes inzichtelijk voor iedereen

Het duidelijk en transparant kunnen uitleggen van de keuzes voor duurzame energie is de basis voor een succesvol transitie- en participatieproces. Het is daarom belangrijk dat iedere gemeente goed kan beargumenteren welke afwegingen hebben geleid tot de uiteindelijke keuzes.

In de restrictiekaarten kunnen alle keuzes vastgelegd worden en voor alle partijen – van overheden tot aan omwonenden – inzichtelijk worden gemaakt.


Meer informatie

932 771 Generation.Energy