Ruimtelijk technisch potentieel zonnestroom

Ruimtelijk technisch potentieel zonnestroom

Zonnestroom zal een grote rol spelen in de Nederlandse energietransitie en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het halen van de CO2-reductiedoelen voor 2030 en 2050. Generation.Energy onderzocht in opdracht van TKI Urban Energy het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland in 2050.

De studie levert met gebruik van recente gegevens en projecties een schatting van het ruimtelijke potentieel in heel Nederland. Deze studie gaat daarmee verder dan vergelijkbare onderzoeken over dit onderwerp, waarbij vaak slechts de potentie in een deelgebied van Nederland werd onderzocht. De schattingen in dit onderzoek zijn gemaakt op basis van de nieuwste kennis en ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom. Het ruimtelijk potentieel voor zonnestroom in Nederland werd bepaald op basis van de vier ruimtelijke categorieën gebouwen, infrastructuur, landschap en water.

De resultaten van deze studie laten zien dat zonnestroom van Nederlandse bodem ruimtelijk gezien een grote rol  kan spelen in onze toekomstige energievoorziening en dat er nog veel keuzeruimte is om invulling te gaven aan de zonnestroom opgave in 2050. Ook laat deze studie zien dat innovatie op de toepassingsgebieden offshore zonnestroom en zonnestroom in de infrastructuur en op gevels tot significant extra potentieel kunnen leiden.

Bekijk de resultaten

Bekijk de resultaten van het onderzoek naar het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Taco