De logistieke sector energie en klimaatadaptatie

De logistieke sector energie en klimaatadaptatie

De logistieke sector is een belangrijke speler in Midden-Brabant, en is voornamelijk gevestigd op bedrijventerreinen. Onze studie richt zich op het identificeren van mogelijkheden waar de logistieke sector in de regio kan bijdragen aan het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en het aanpassen aan klimaatverandering. De logistieke sector kan hierin een belangrijke rol spelen binnen de regio en fungeren als voorbeeld voor andere logistieke regio’s in Nederland. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de overeenkomsten tussen bepaalde bedrijventerreinen en hun vraagstukken, waardoor er gerichter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke aanpak.

De regio Midden-Brabant heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming, circulariteit en het versterken van de biodiversiteit. Binnen deze regio speelt de logistieke sector momenteel een cruciale rol in de productie van duurzame elektriciteit op bedrijventerreinen, en loopt daarmee voorop in vergelijking met andere sectoren. Onze studie toont aan dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor de logistieke sector om zich te richten op klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit. Dit kan worden gerealiseerd op de eigen terreinen van logistieke bedrijven of door samenwerking met andere bedrijven, parkmanagement en lokale gemeenten.

Oplossing
In deze studie hebben we twee stappen genomen in ons ontwerpend onderzoek. Eerst hebben we een inventarisatie gedaan van de uitdagingen en vervolgens hebben we aantrekkelijke perspectieven gepresenteerd over hoe de logistieke sector kan bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen en hun directe omgeving. Voor de inventarisatie hebben we ons gericht op de volgende onderwerpen: aanwezigheid van de logistieke sector, energie, hitte-eilandeffect, groen en biodiversiteit, en water.

De inventarisatie wordt gepresenteerd in de vorm van factsheets, waarin we de huidige situatie en uitdagingen voor elk van deze thema’s laten zien op de terreinen. Daarnaast benoemen we de kansen die er liggen voor de logistieke sector in Midden-Brabant. Elk thema wordt kort geïntroduceerd en de resultaten van de inventarisatie en analyse worden op kaarten weergegeven. Naast een algemene toelichting op de hele regio, lichten we ook een specifiek cluster uit als voorbeeld. Alle berekeningen van de clusters zijn te vinden in de bijlage. In de perspectieven tonen we hoe de toekomstige situatie eruit kan zien. Welke veranderingen zijn mogelijk om de huidige uitdagingen aan te gaan? Deze perspectieven zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen over hoe de logistieke sector kan bijdragen aan de doelstellingen om een duurzamere wereld te creëren.

Resultaten
Onze studie toont aan dat de logistieke sector op dit moment verantwoordelijk is voor maar liefst 65% van alle duurzaam opgewekte stroom op daken (102 GWh), terwijl deze sector slechts 31% van het dakoppervlak beslaat. De potentiële opbrengst van zonne-energie op daken van alle bedrijventerreinen in Midden-Brabant bedraagt 1.340 GWh, wat momenteel voldoende is om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de bedrijventerreinen. De logistieke sector draagt hier met 438 GWh een belangrijke bijdrage aan.
Samenvattend kunnen we stellen dat de logistieke sector in Midden-Brabant een leidende rol speelt in de productie van duurzame elektriciteit op bedrijventerreinen. Onze studie benadrukt echter dat er nog steeds kansen zijn voor de sector om zich te richten op klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit. Deze kansen kunnen worden benut op de eigen terreinen van logistieke bedrijven of door samenwerking met andere bedrijven, parkmanagement en lokale gemeenten.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Magdalena