Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) Infographics

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) Infographics

Voor het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) heeft Generation.Energy toekomstscenario’s van het Nederlandse energiesysteem in kaart gebracht. Deze scenario’s hebben gediend ter ondersteuning voor interne communicatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en hebben complexe kwantitatieve gegevens begrijpelijk gemaakt voor een breed publiek. Dit werd bereikt door het omzetten van statistische gegevens in visuele illustraties, die via een iteratief proces werden verfijnd met input van verschillende teams binnen BZK. Deze aanpak heeft bijgedragen aan de optimalisatie van het toekomstige Nederlandse energiesysteem.

De opdracht betrof het in kaart brengen van complexe statistische gegevens over het toekomstige energiesysteem van Nederland. Het NPE markeerde een baanbrekend nationaal document dat het traject van de Nederlandse energieontwikkeling vastlegde, inclusief kwantitatieve voorspellingen. Hiermee heeft Generation.Energy bijgedragen aan een belangrijk project dat de toekomst van de Nederlandse energie vormgeeft en beïnvloedt.

Inzet van visualisaties voor effectieve communicatie
In deze opdracht speelden visuele representaties een cruciale rol in effectieve communicatie. Het visualiseren van complexe informatie was van essentieel belang om ingewikkelde cijfers begrijpelijk te maken. Deze aanpak onthulde ook tegenstrijdigheden in het proces van statistieken genereren, die anders mogelijk over het hoofd waren gezien. De focus lag op het vertalen van cijfers naar statistische infographics in plaats van traditionele grafieken, waardoor diepgaandere inzichten in het proces werden verkregen.

Dit project leverde positieve resultaten op met meetbare gegevens die de impact ondersteunen, waaronder een groter aandeel aan toekomstige energiebesparingen, CO2-reductie en kostenverminderingen. De aanpak heeft bewezen succesvol te zijn in het duidelijk maken van complexe informatie en het bevorderen van begrip.

Infographics voor dieper inzicht
Cijfers zijn moeilijk te lezen wanneer ze in een tabel staan. Een vertaling naar een statistische infographic, in plaats van een traditionele weergave op een x- en y-as, kan inzichten in een proces bieden die anders niet zichtbaar zouden zijn geweest. Zo’n infographic kan complexe informatie op een begrijpelijke manier presenteren en een dieper begrip van het proces mogelijk maken.

Toekomstige plannen: ruimtelijke integratie en reflectie
Met het NPE is voor het eerst een plan voor de energietoekomst van Nederland gepubliceerd. Wat Nederland tot nu toe nog mist, is een ruimtelijke vertaling van dit plan. Door middel van de Stel-dat verkenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) kan er gereflecteerd worden op het NPE en kan inzicht worden gegeven in wat de geplande energietoekomst betekent op ruimtelijk gebied. Ook is het mogelijk dat de ruimtelijke aspecten worden geïntegreerd in het NPE om een vollediger beeld te geven van de toekomstige energievoorziening in Nederland.

Partners:
Samenwerking met Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Boris