Nationaal klimaatakkoord

We zijn trots op de vliegende start van Generation.Energy: we waren als ruimtelijke specialisten betrokken bij verschillende tafels voor het Nationaal Klimaatakkoord. Het klimaatakkoord is één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia.

Een goede ruimtelijke ordening bij het Klimaatakkoord was, en is nog altijd, cruciaal. Generation.Energy was als ruimtelijk expert vanaf het begin betrokken bij alle sectortafels. Enerzijds met als doel de ruimtelijke effecten van de beoogde maatregelen voor de sectortafels in beeld te brengen, anderzijds om het ruimtelijk ontwerp voor de klimaat- en energietransitie te verbinden met andere maatschappelijke opgaven in de leefomgeving.

Zo was ruimtelijk specialist Taco Kuijers betrokken bij de elektriciteitstafel, en Boris Hocks bij het bij elkaar brengen van input uit verschillende sectortafels in het Klimaatberaad. Onze bijdrage aan het Klimaatakkoord is het begin geweest van vele andere grote projecten. Neem contact op met Taco voor meer informatie.

Previous
Next

Opdracht

Adviserend, expertise

Locatie

Nederland

Periode

2018

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Team