Geen Regionale Energiestrategie zonder netwerkstrategie

Elke regio in Nederland maakt een Regionale Energiestrategie, maar hoeveel ruimte is er op het netwerk? En andersom: vanuit de capaciteit op het netwerk bezien, wat zijn ideale locaties voor duurzame energieproductie? Generation.Energy werkt in opdracht van Enexis aan kaarten die het netwerk en de ruimtelijke plannen aan elkaar koppelen.

Nederland is verdeeld in 30 regio’s die dit jaar werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). Enexis zit bij een flink aantal regio’s ‘aan tafel’, om mee te denken over de plannen. Zo zal er flink meer duurzame elektriciteit worden geproduceerd in wind- en zonneparken. De ligging van het elektriciteitsnetwerk, en ook de capaciteit op dit netwerk, bepalen in hoge mate wáár op korte termijn kansen liggen. Generation.Energy zet die netwerkcapaciteit letterlijk op kaart, en legt daar de kaartlagen met voorkeuren vanuit ruimtelijk beleid (overheid) en uitvoerbaarheid (markt) overheen. Zo ontstaat een beeld van wat er vandaag mogelijk is, waar vóór 2030 mogelijkheden zijn, en welke gebieden niet of pas na 2030 in aanmerking komen.

Pilot

Generation.Energy verkent voor de RES regio West-Brabant welke visualisatie het beste werkt om ‘het goede gesprek’ in de regio te dienen. Opdrachtgever Lennart Lalieu van Enexis ziet dit project als een pilot; bij succes kunnen deze kaarten worden ingezet in alle andere RES-regio’s, in de gesprekken met regionale partners. En ook intern kan dit overzicht helpen in de communicatie tussen afdelingen. Het idee is dan dat Enexis zélf op elk moment de kaarten kan updaten met actuele capaciteitsgegevens. De resultaten worden eind mei verwacht.

3170 1580 Generation.Energy