Nationaal Klimaatakkoord

Opdracht: expertise
Locatie: Nederland
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Partners: Fabrications, H+N+S Landschapsarchitecten, Bright | The Cloud Collective, TU Delft, Studio Marco Vermeulen, Wageningen Universiteit, APPM

Het klimaatakkoord is één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. Een goede ruimtelijke ordening
is cruciaal. Daarom zijn ruimtelijk experts vanaf het begin bij alle sector tafels betrokken. Enerzijds met als doel de ruimtelijke effecten van de beoogde maatregelen voor de sectortafels in beeld te brengen. Anderzijds om met ruimtelijk ontwerp de klimaat- en energietransitie te verbinden met andere maatschappelijke opgaven in de leefomgeving.

Binnen het team van ruimtelijke experts was Taco Kuijers vanuit Generation.Energy betrokken bij de elektriciteitstafel. Boris Hocks
bracht de input van de verschillende sectortafels samen in het Klimaatberaad.