Hoe organiseer je als gemeente een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom?

Daarop geeft de uitgave ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ antwoord. De handreiking richt zich primair op gemeenten en geeft hen veel praktische adviezen en voorbeelden, met de focus op een zorgvuldig proces en sturen op lokaal eigendom.

Wie de handreiking leest, ontdekt dat gemeenten zelf de regie moeten nemen. Ook als de energie-opgave is vastgesteld, is het niet verstandig het participatieproces bij ontwikkelaars neer te leggen. Eerst moeten, samen met de bevolking, randvoorwaarden worden opgesteld, die onder andere tot een afgewogen locatiekeuze kunnen leiden. Tenminste 50% lokaal eigendom is wenselijk en mogelijk.

Deze uitgave is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen; en biedt goede handvatten voor alle gemeenten.


639 295 Generation.Energy