Ruimtelijke impact energiescenario's 2050

In deze studie onderzocht Generation.Energy de ruimtelijke
impact van vier mogelijke nationale scenario’s voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Netbeheer Nederland en CE Delft ontwikkelden in 2017 vier scenario’s in ‘Net voor de toekomst’. De theoretische studie laat de ruimtelijke mogelijkheden en implicaties zien van de benodigde energie in 2050.

 

De vier scenario van de Klimaatneutrale energiescenario’s 2050 zijn: regionale sturing, nationale sturing, Europese CO2-sturing en internationale sturing. Voor deze vier scenario’s bestudeerden wij welke ruimtelijke keuzes bij de verschillende schalen naar voren komen. Er ligt een analyse ter grondslag over hoeveel ruimte er nodig is voor productie, opslag, transport en distributie van energie. Per gebiedstype – namelijk dat van stedelijk gebied, landelijk gebied, industrie & haven en zee- en kustgebied – illustreerden wij de invloed per scenario.

 

Daaruit vloeit het ‘Net van de toekomst’ voort. De theoretische studie laat de ruimtelijke mogelijkheden en implicaties zien van de benodigde energie zien in 2050. Het biedt inzichten in de mogelijke ruimtebeslag voor zonnepanelen, windturbines, geothermie en biomassa. De grote ruimtelijke verschillen tussen de scenario’s hebben te maken met bijvoorbeeld de afhankelijkheid van import met een ruimtelijke gevolg op de binnenlandse infrastructuur of de omvang van aaneengesloten energielandschappen. 

Neem contact op met Taco Kuijers voor meer informatie.

Previous
Next

Opdracht

Ontwerpend onderzoek

Locatie

Nederland

Periode

2019 - 2020

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Team