Energieke Bollenstreek

De Energieke Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek is één van de zeven grote ruimtelijk-economische tuinbouwclusters in Nederland: een productielandschap in optima forma. De streek staat voor een aantal grote opgaven rond thema’s als water, biodiversiteit, bollen- en bloementeelt, landschapsidentiteit & toerisme en energie. Voor de Open Oproep Prachtige productielandschappen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onderzochten we hoe zonne- en windenergie kan bijdragen aan de versnelling en het vormgeven van de transities in de regio.

De teelt in de duin- en bollenstreek heeft gezorgd voor een karakteristiek landschap met een eigen identiteit. Het landschap wordt zeer gewaardeerd door de inwoners van de streek, en trekt toeristen uit de hele wereld. De regio staat voor een aantal grote opgaven, met elk hun eigen ruimteclaim. Hoe kunnen deze ruimteclaims slim worden gecombineerd, zodat de ruimtelijke (regionale) systemen elkaar kunnen versterken?

In samenwerking met regio Holland Rijnland, de Duin- en Bollenstreekgemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzochten we de kansen en uitdagingen in de verduurzamingstransitie van bollenteeltgebieden. Het is een verkenning die uiteenlopende opgaven van de streek integraal benadert. Met het onderzoek willen we nieuwe inzichten ontwikkelen en verbanden leggen tussen experts en ambtenaren die werken aan verschillende ruimtelijke opgaven en beleidsdomeinen.

Het doel van de Open Oproep Prachtige productielandschappen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was te komen tot vernieuwende ontwerpvoorstellen en strategische visies voor de productielandschappen in Nederland. Nu de eerste fase van het onderzoek voor de bollenstreek is afgerond, starten we met de tweede fase. Hierin onderzoeken we hoe de bouwstenen uit de eerste fase kunnen bijdragen aan ruimtelijk kwalitatieve ontwerpvoorstellen.

Bekijk het rapport hier

Bekijk het ontwerpend onderzoek naar de verduurzamingstransitie van de Bollenstreek.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Anubhuti