Derde generatie mobiliteitshubs

Derde Generatie Mobiliteitshubs

De opgaven voor Nederland zijn duidelijk: de energievoorziening en mobiliteit moeten fossielvrij worden, er ligt een grote verstedelijkingsopgave en klimaatadaptatie wordt steeds urgenter. Voor al deze opgaven is ruimte nodig, en ruimte is schaars. Met de ruimte die er nog wel is moet daarom slim worden omgegaan. Derde generatie mobiliteitshubs bieden kansen voor een efficiënte en integrale aanpak voor energie, mobiliteit en ruimte. Kennisplatform CROW publiceert een handreiking waarin energie-experts, mobiliteits-experts en stedenbouwkundigen van Qirion, Groen Licht en Generation.Energy laten zien waar hun werelden elkaar ontmoeten.

Het maakt niet uit of het gaat om fossiele brandstoffen of om duurzame energie, de infrastructuren voor mobiliteit en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het elektriciteitsnet is het van belang waar en hoe woningen inclusief laadinfrastructuur gerealiseerd worden, en voor nieuwe woningen en laadmogelijkheden moet netcapaciteit voorhanden zijn. Met de oplopende ruimtedruk in Nederland zijn slimme afwegingen nodig voor passend en efficiënt ruimtegebruik. Zuinig en meervoudig ruimtegebruik geldt dan ook als richtinggevend principe in de nieuwe Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Integrale mobiliteitshubs zijn een populair en veelbelovend middel om tot een efficiënter ruimtegebruik te komen door de opgaven rond de thema’s mobiliteit, energie en ruimte te combineren op weg naar duurzame gebiedsontwikkeling.  Om dat te bereiken hebben we derde generatie hubs ontwikkeld.

Derde generatie hubs in het kort

Bij de eerste en tweede generatie hubs krijgt de energiesector pas aan het einde van de ontwerpfase een rol, als de meeste keuzes al vastliggen. Bij een derde generatie hub is er vanaf het begin een gelijkwaardige synergie tussen energie, mobiliteit en ruimte. Hoe minder al vastligt, hoe groter de kans op een succesvol en passend eindresultaat. Met deze aanpak kunnen mobiliteitshubs een oplossing bieden voor opgaven in het energie- of ruimtelijke domein. Derde generatie hubs kunnen ook op bestaande locaties zoals treinstations worden ingezet. De mogelijkheden en opgaven van het gebied rondom de bestaande locatie geven kaders en richting aan de gewenste mobiliteits-oplossing, de herinrichting van het gebied en de beschikbare energie-infrastructuren (en vice versa).

Wil je meer weten over mobiliteitshubs?

Download hieronder de ‘Handreiking Energie en Mobiliteitshubs; op weg naar integrale hubs’

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Jaap