Analysekaarten Nationaal Programma RES

Analysekaarten Nationaal Programma RES

In de pilotfase voor de RES leerden we dat goede kwalitatieve informatie noodzakelijk is voor een goed proces. Het Nationaal Programma RES wilde daarom ieder regio voorzien van een kaartenset met relevante informatie over het potentieel van opwekmogelijkheden voor duurzame elektriciteit, potentiële warmtebronnen, de warmte- en elektriciteitsvraag en de huidige stand van hernieuwbare energie.

Naar aanleiding van deze vraag van het Nationaal Programma RES hebben we een een set analysekaarten opgesteld om regio’s te ondersteunen bij de ontwikkeling van de regionale energiestrategie (RES). De basisset is via in een viewer toegankelijk, waarin gegevens worden gepresenteerd met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen.

De analysekaarten zijn uniform per gemeente en RES-regio, en de RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar, en kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut. Bijvoorbeeld door verder aan te vullen met regionale en lokale aanvullende data of te gebruiken in eigen reken- of GIS-omgeving

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met projectmanager Jaap