Resilient Leiden-Noord

Resilient Leiden-Noord

Opgaven zoals de energietransitie en klimaatmitigatie vragen om ruimte. In combinatie met de bestaande ruimtelijke druk vormen deze opgaven een stevige uitdaging – niet alleen boven de grond, maar ook ondergronds. Voor dit ontwerpend onderzoek is de boven- en ondergrond van Leiden-Noord onder de loep genomen en de relatie tussen netverzwaring en klimaatadaptieve maatregelen onderzocht. Met voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt wat de ene keuze bij de inrichting van straten impliceert voor de andere. Het onderzoek biedt oplossingen voor slim en integraal ruimtelijk ontwerp van de boven- en ondergrond – zodat ruimte overblijft om prachtige en klimaatbestendige straten te ontwerpen.

Dit onderzoek geeft weer dat de ruimtevraag zich niet beperkt tot de bovengrond, en dat opgaven in de onder- en bovengrond niet los van elkaar gezien kunnen worden – iets wat nog te vaak gebeurt. Er is samenhang nodig tussen verschillende sectoren, ruimtelijk en beleidsmatig, en samenhang tussen boven- en ondergrond. Dit vernieuwende ontwerpend onderzoek biedt oplossingen en inzichten in de mogelijkheden. De aanpak achter de studie kan worden doorontwikkeld tot een methodiek die voor meer gemeenten bruikbaar is. Het is immers niet alleen de gemeente Leiden die voor verschillende ruimtelijke opgaven staat: elke gemeente in Nederland staat voor deze stap.

Bekijk het rapport hier

Bekijk het ontwerpend onderzoek naar de ruimte in de ondergrond Resilient Leiden-Noord

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met Taco.

Taco Kuijers


Taco Kuijers