Ruimtelijke strategieën, analyses en ontwerpen

 

Wij ontwerpen en adviseren op het gebied van ruimte en energie. Bij Generation.Energy zien we de energietransitie in verbinding met andere transities. We werken aan vraagstukken die een bijdrage leveren aan het klimaat. 

We zetten de theoretisch maximale potentie op kaart, van nu en straks. Verkennen ruimtelijke strategieën die denkbaar zijn. En verbeelden inzichtelijke kaarten en visualisaties.

Een selectie uit onze ontwerpen

 

We ontwerpen door de schalen heen: nationaal, regionaal, voor de stad en het landschappelijk gebied.

Hoe we werken?

  • Voor beleidsmakers van Rijk tot Wijk

    Wat betekent een volledig duurzame energievoorziening voor onze steden en voor ons landschap? Generation.Energy laat zien waar duurzame energie opwekking mogelijk is. Wij maken de ruimtelijke gevolgen van de transitie zichtbaar en werken daarin toe naar logisch samenhangende scenario's. Onze integrale aanpak staat voorop: wij borgen de samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied, en kijken naar de samenwerking tussen de veschillende schaalniveaus en transitiepaden.
  • Met bestuurders, bewoners en stakeholders

    Wij verbinden partijen aan de opgave door te verbeelden op kaart. Onze 3D visualisaties maken de lokale effecten inzichtelijk. Door de technische discussie punten te vertalen naar begrijpelijke beelden, maken we de discussie over wat past en wat kan voor een groot publiek toegankelijk. Zo ontstaat een gedragen strategie als basis voor verdere uitvoering.