Verkenning energieopgave MRA

De komende 20 jaar is de energietransitie een van de meest uitdagende ruimtelijke vraagstukken in de Metropool Regio Amsterdam. Hoe kan de energietransitie in deze dichtstedelijke regio een plek krijgen? En is de ambitie van 100% energieneutraal 2040 wel realistisch?

De kernopgaven voor de MRA liggen in het versnellen en vergroten van energiebesparing, inpassing van mogelijkheden voor energieopwekking en de transitie van de energie-infrastructuur. Een volledig hernieuwbare energievoorziening op het grondgebied van de MRA blijkt daarin niet mogelijk. Om datgene te realiseren wat de regio wel zelf kan, is een integrale aanpak gewenst. Denk daarbij aan slimme combinaties met verstedelijking, mobiliteit, economie, landschap.

Naast een beeld van de omvang van de opgave, zijn door middel van ontwerpend onderzoek de ruimtelijke opgaven, kansen en knelpunten concreet gemaakt: inzichten in hoe de energietransitie zich kan verhouden tot andere regionale ruimtelijke ambities in de MRA, en de concrete vertaling ervan.

Previous
Next

Opdracht

Verkennend onderzoek

Locatie

Metropoolregio Amsterdam

Periode

2018

Opdrachtgever

Metropoolregio Amsterdam