VACATURES

We zoeken versterking! Heb je een achtergrond in GIS, energie of stedenbouwkundig ontwerp, of liefst een combinatie daarvan? Zoek je een interessante mix van logica en esthetiek, van berekenen en verbeelden, van projecten doen en producten ontwikkelen, van praktisch tot heel strategisch? Een plek waar je kan leren en waar ruimte is voor eigen initiatief en ideeën?

For English, scroll down

Vacature (Medior/Senior) GIS Consultant in Den Haag of Amsterdam | 32 – 40 uur per week |

Generation.Energy is een adviesbureau gespecialiseerd in de ruimtelijke kant van de energietransitie.

Met onze kennis van energietechniek, stedelijk en landschapsontwerp, geo-data en participatie helpen we overheden en marktpartijen met slimme inzichten en passende strategieën. Of dit nu een energiestrategie of omgevingsvisie is of een zoektocht naar geschikte locaties voor zonneparken.

Wij zijn koploper in dit nieuwe vakgebied en als kennisregisseur in ruimtelijke energievraagstukken werken we het liefst aan nieuwe en uitdagende vraagstukken op nationaal, regionaal of lokaal schaalniveau. We ontwikkelen continu nieuwe toegepaste kennis op het gebied van landschap, ruimte en energie en nemen die op in een uitgebreide GIS-database. Vervolgens zetten we die kennis in voor scenariostudies, scherpe analyses en praktische digitale tools. Die data visualiseren we ook: we geven analyseresultaten weer op de kaart en gebruiken begrijpelijke beelden om de energieopgave uit te leggen.

Generation.Energy groeit en daarom zijn we op zoek naar een ervaren GIS Consultant.

Over de functie

Als GIS consultant bij Generation.Energy ben je de schakel tussen de GEO-IT en Business. Je bent proactief, denkt systematisch en werkt met evenveel plezier aan uitdagende strategische GIS vraagstukken als aan uitvoerende werkzaamheden. Denk hierbij aan projectmatig werken, het op een creatieve en innovatieve manier automatiseren en structureren van datasystemen, maar ook aan kennisoverdracht binnen het team.

Je signaleert problemen en ontwikkelingen en op basis hiervan handel je. Je bent flexibel in je aanpak en werkt zorgvuldig. In een omgeving waar strategie en logica om de hoek komen kijken, voel je je prettig. Complexe materie in het GEO-domein ga je niet uit de weg, maar pak je met beide handen aan. Idealiter heb je ook affiniteit met ruimtelijke ordening en de drive om bij te dragen aan de energietransitie.

Jouw profiel

 • Voltooide HBO/WO-opleiding met een planologische, stedenbouwkundige of technische achtergrond
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op gebied van GIS
 • Je bent daadkrachtig, proactief en zelfstandig werken gaat je goed af
 • Je hebt kennis van of affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling of de energietransitie
 • Je hebt ervaring met:
  • GIS software (ArcGIS Desktop/Pro en QGIS)
  • Databases (PostgreSQL/PostGIS)
  • FME Desktop
  • GeoServer
 • Een plus: goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift)

Over het team

Generation.Energy heeft een platte organisatiestructuur en is net als de duurzame energiesector ambitieus en snelgroeiend. Met een team van 20 collega’s (waarvan 4 GIS professionals) werken we aan een kwalitatieve energietransitie en een duurzame toekomst voor de volgende generaties. Ons hoofdkantoor zit in Den Haag (vlakbij onze opdrachtgevers van de ministeries), maar we hebben sinds kort ook een tweede locatie in Amsterdam.

Wat bieden wij?

 • Een bedrijf waar je duurzame idealen kunt omzetten in praktische oplossingen
 • Veel vrijheid en verantwoordelijkheid en ruimte voor je eigen aanpak
 • Flexibiliteit in het indelen van je agenda en werkplek
 • Een plek tussen enthousiaste creatieve collega’s die open staan voor jouw ideeën
 • Een prachtige lichte werkomgeving in Den Haag en Amsterdam. Je kunt zelf kiezen vanuit welk kantoor je werkt en er is veel ruimte voor het werken vanuit huis.
 • Je salaris is afhankelijk van je relevante werkervaring. We bieden 30 vakantiedagen per jaar op basis van 40u/w.

Sluit jij aan bij bovenstaand profiel? Of ben je nieuwsgierig geworden naar de functie of de organisatie? Neem dan contact met ons op of solliciteer voor 30 juli via jobs@generation.energy.

Het eerste gesprek vindt vanwege COVID-19 plaats via MS Teams. Een eventueel vervolggesprek zal op gepaste 1,5m afstand in het Den Haag kantoor plaatsvinden.


Vacancy (Medior/Senior) GIS Consultant in The Hague or Amsterdam | 32 – 40 hours per week 

Generation.Energy is a consultancy agency specialized in the spatial effects of the energy transition. We combine our knowledge on energy technology, urban and landscape design, geo data and participation to advise governments and market participants about smart insights and suitable strategies, such as energy strategies or research on suitable locations for solar parks.

As pioneers in this newly established domain and experts in the field of spatial energy issues we love to work on new and challenging projects on a national, regional and local scale. We constantly gain knowledge and develop models in the field of landscape, space and energy and add this information into an extensive GIS database. This is the basis for our scenario studies, sharp analyses and the practical digital tools we develop. We always visualize our results on a map and we use clear images to explain the size of the energy challenge we face.

Since Generation.Energy is growing we are looking for an experienced GIS Consultant.

About the position

As a GIS consultant at Generation.Energy you are the link between GEO IT and Business. You are proactive, think systematically and enjoy working on challenging strategic GIS issues. This includes working on projects, optimizing and structuring data systems in a creative and innovative way, but also sharing knowledge within the team.

You identify problems and developments and handle them accordingly. You are flexible in your approach and work precisely. You feel comfortable in an environment where it is all about strategy and logic. You are not afraid of complex matter in the geo domain but tackle it with confidence. Ideally, you also have affinity with spatial planning and are motivated to work within the energy transition field.

About you

 • Completed higher education in the field of urban design, spatial planning or technology
 • At least 3 year of work experience within GIS
 • You are decisive and proactive and are able to work independently
 • You have knowledge in or affinity with spatial development or the energy transition
 • You have experience in:
  • GIS software (ArcGIS Desktop/Pro and QGIS)
  • Databases (PostgreSQL/PostGIS)
  • FME Desktop
  • GeoServer
 • A plus: comprehension of the Dutch language (both oral and written).

About us

Generation.Energy is a young and flat organization which is as ambitious and fast growing as the sustainable energy sector. Together with our team of 20 colleagues (including 4 GIS professionals) we work on a qualitative energy transition and a sustainable future for our next generations. Our headquarters are based in The Hague (close to our clients of the ministries) but we recently opened a second location in Amsterdam.

Our offer

 • A job at an organization where you can convert your sustainable ideals into practical solutions
 • A lot of freedom and responsibility and room for your own approach
 • Flexibility to organize your own schedule
 • A creative team with enthusiastic colleagues that are open for your ideas
 • A bright working space in The Hague or Amsterdam, but also the possibility to work from home: it’s up to you where you want to work
 • Your salary depends on your relevant working experience. We offer 30 days of leave per year based on 40 working hours per week.

If this role looks like your next challenge, please apply by sending your motivation and resume to jobs@generation.energy before July 30th.

Because of COVID-19 the first acquaintance will take place through MS Teams. Any follow-up meetings will take place at an appropriate 1.5m distance in the office in The Hague.