Serious game elektriciteit en ruimte

Maak kennis met de energieopgave in een dagdeel of avond en leg de basis voor een (regionale) energiestrategie! De simulatie is geschikt voor groepen beleidsmakers, politici, belanghebbenden of scholieren – eigenlijk voor iedereen.
Ga samen het gesprek aan
Tijdens een leerzame en leuke sessie ga je samen op zoek naar antwoorden op vragen over de energietransitie. Hoe pakt je duurzaamheidsambitie ruimtelijk uit, en is er voldoende ruimte in jouw gemeente of regio? De energietransitie is niet alleen een technische transitie, maar ook een ruimtelijke. Hoeveel windturbines of zonnevelden heb je eigenlijk nodig als je wilt voorzien in de lokale of regionale energievraag? Hoeveel ruimte gaat het innemen en waar willen we het hebben? Deze game test waar in jouw regio kansen liggen voor duurzame energie en wat de consequenties zijn van dergelijke keuzes voor verstedelijking, landschap, beleid en beschikbaarheid van ruimte zelf.

Op zoek naar kansen

Het doel van de serious game is om op een laagdrempelige, stimulerende manier in gesprek te gaan over de ruimtelijke inpassing van de energieopgave in de eigen regio. Door middel van een introductie over de impact van energie op het landschap worden de aanwezigen gestimuleerd om na te denken over de integratie van energie in hun eigen gebouwde omgeving. Aan de hand van een kaart van het gebied gaan deelnemers samen aan de slag met duurzame energie. De simulatie geeft inzicht in de omvang van de opgave, visualiseert de mogelijkheden en brengt het gesprek op gang over de energietransitie. 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over een sessie in jouw regio.