Resilient Leiden Noord

De energietransitie vraagt net als veel andere opgaven zowel bovengronds als ondergronds ruimte in de stad. We onderzochten voor de gemeente Leiden-Noord hoe de ondergrondse energie-infrastructuur kan worden ingepast met slim ruimtelijk ontwerp van de boven- en ondergrond. Dit ontwerpend onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

De energietransitie en de bredere klimaatopgaven vragen om ruimte. Zeker in een stedelijke omgeving vormt dit een uitdaging in combinatie met de bestaande ruimtelijke druk en ‘reguliere’ opgaven zoals verstedelijking en klimaatadaptatie. Op dit moment worden ontwikkelingen van de energie-infrastructuur in de stad doorgaans als een inpassingsvraagstuk op straatniveau benaderd. Op hogere schaal of systeemniveau worden de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden of samenhang hiervan met andere opgaven vaak niet in de overweging meegenomen. Voor een toekomstbestendige stad is het echter van belang om de implicaties van keuzes op verschillende schalen inzichtelijk te maken.

 

Leiden Noord
Previous
Next

Om dit inzicht te verkrijgen deed Generation.Energy ontwerpend onderzoek in Leiden-Noord. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoeveel ruimte waar nodig is voor de verschillende opgaven die boven- en ondergronds ruimte vragen, en waar knelpunten ontstaan. De uitkomsten maken de keuzes die gemaakt moeten worden voor een ontwerp inzichtelijk, en kunnen zo bijdragen aan integrale besluiten. Leiden-Noord is met zijn smalle straten, oude en nieuwe gebouwen, veel water en bodemdaling een voorbeeld voor veel oudhollandse steden. De uitkomsten van de case-study in Leiden Noord kunnen daarom waardevol zijn voor vergelijkbare wijken in andere gemeenten.

Neem contact op met Anubhuti Chandna voor meer informatie.