ZOEKMACHINE ZON EN WIND

Thema: Kansen voor zon en wind

Ontwikkelaars en beleidsmakers kunnen met deze tool onderzoeken wáár kansen liggen om zon- en windprojecten te realiseren. Navigeer realtime door een kadastrale kaart en zet filters aan en uit.

Zoek bijvoorbeeld op percelen groter dan 5 hectare die maximaal 5 km van een netstation af liggen. Filter onder andere ook op de ligging binnen of buiten natuurgebieden, op het huidige grondgebruik (bijvoorbeeld landbouw), of op geluids- en veiligheidszones voor windturbines. Zet relevante achtergrondlagen aan zoals de stiltegebieden. En klik op een perceel voor alle informatie. Powered by het platform van Geodan.