VISUALISATIES

Thema: Verbeelding van een denkrichting

Past deze ruimtelijke oplossing in onze context? Zo ja, onder welke voorwaarden, en wat zie ik dan? Concepten werken we steeds uit in kaartbeelden en visualisaties. Uiteindelijk wordt elke strategische keuze zichtbaar en lokaal.

Wij geloven dat de energietransitie vraagt om investeringen van ons allemaal, en daarom is een visuele en interactieve benadering onmisbaar. Onze 3D visualisaties en fotomontages geven stakeholders een indruk van de situatie voor en na.