Energieplan Midden-Holland

Opdracht: ontwerpend onderzoek
Locatie: Midden-Holland
Jaar: 2017

Opdrachtgever: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en de Omgevingsdienst Midden-Holland
Partners: PosadMaxwan, V-eld en Publieke Versnellers

Een energieanalyse vormde het vertrekpunt voor ateliers en gesprekken in de regio. In twee ateliers ‘Energie en Ruimte’ is samen gebrainstormd over de kansen van duurzame energie in de regio en de mogelijkheden om krachten te bundelen en concrete projecten op te starten.

De inzichten uit de ateliers en gesprekken hebben geleid tot een scenario voor de regio en een ‘roadmap’ hoe we tot het doel zouden
komen. Het scenario toont in drie fasen hoe Midden-Holland verandert in een energieneurtrale regio. De drie fases zijn Maximaal Decentraal, Sterk Netwerk en Integrale planning.