Verkenning energieopgave MRA

Opdracht: verkenning
Locatie: Metropoolregio Amsterdam
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam
Partners: APPM, CE Delft

De komende 20 jaar is de energietransitie een van de meest uitdagende ruimtelijke vraagstukken in de Metropool Regio Amsterdam. Hoe kan de energietransitie in deze dichstedelijke regio een plek krijgen? En is de ambitie van 100% energieneutraal 2040 wel realistisch?

De kernopgaves voor de MRA liggen in het versnellen en vergroten van energiebesparing, inpassing van mogelijkheden voor energieopwekking en de transitie van de energie-infrastructuur. Een volledig hernieuwbare energievoorziening op het grondgebied van de MRA blijkt daarin niet mogelijk. Om datgene te realiseren dat de regio wel zelf kan, is een integrale aanpak gewenst. Denk aan slimme combinaties met verstedelijking, mobiliteit, economie, landschap. Naast een beeld van de omvang van de opgave, zijn door middel van ontwerpend onderzoek de ruimtelijke opgaven, kansen en knelpunten concreet gemaakt: inzichten in hoe de energietransitie zich kan verhouden tot andere regionale ruimtelijke ambities in de MRA, en de concrete vertaling ervan