TOEKOMSTPERSPECTIEVEN AMERGEBIED

Opdrachtgevers: Gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, RWE en innogy.
Partners: Posad, v-eld, Berenschot, LAgroup
Datum: Oktober 2018

Het gebied rondom de Amercentrale, een steenkool en biomassa gestookte elektriciteitscentrale zal de komende decennia geleidelijk gaan veranderen. In deze studie werden een serie mogelijke toekomstbeelden verkend. Tijdens het proces zijn zowel brede stakeholderbijeenkomsten georganiseerd als interviews met specifieke stakeholders en experts.

Met feedback van stakeholders op drie geschetste ruimtelijke scenario’s zijn drie standpunten voor toekomstbeelden bepaald. Te weten vanuit het open landschap’  rondom de Amercentrale, vanaf het terrein van de Amercentrale zelf en vanaf afstand naar het Amergebied kijkend over het water van de Bergse Maas.

Voor deze perspectieven is de bandbreedte van toekomstige mogelijkheden verbeeld middels collages. Daarin is het DNA van het Amergebied gecombineerd met mogelijke toekomstige kansen.