SYNERGIE TUSSEN MEERLAAGSVEILIGHEID EN DE ENERGIETRANSITIE

Opdrachtgever: Het Samenwerkingsverband Voorne-Putten
Partner: Defacto Stedenbouw
Datum: xxx- Januari 2019

In dit project is Voorne-Putten gebruikt als pilotgebied voor het leggen van een verbinding tussen energie en waterveiligheid. Daarbij is gekeken of lokale energieopwekking ervoor kan zorgen dat het gebied bij overstromingen minder kwetsbaar en daarmee veiliger is. Dit doordat de stroomvoorziening ondanks de overstroming (deels) blijft werken en het overstroomde gebied hierdoor sneller kan herstellen na een overstroming.

Doormiddel van deskstudie, ontwerpend onderzoek en expertmeetings zijn verschillende kansen verkend voor het koppelen van maatregelen die worden genomen voor de energietransitie en doelstellingen voor waterveiligheid.

De resultaten zijn door te vertalen naar andere gebieden binnen Nederland die een overstromingsrisico kennen.