Solarroute A37 synergie snelweg en landschap

Opdracht: strategie
Locatie: A37
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe
Partners: PosadMaxwan

Zonne-energie is tot op heden geen integraal onderdeel van het snelwegontwerp, hoewel de opwekpotentie groot is. In het project ‘Zonneweg A37’ laten we zien hoe energieopwekking in het snelweglandschap van de A37 kan worden ingepast én hoe zonne-energie met kleine aanpassingen aan de snelweggrammatica een logisch, veilig en efficiënt onderdeel wordt van het Nederlandse snelwegnetwerk. Om morgen al aan de slag te kunnen, schetsen we de systeemoplossing voor de korte termijn. Verder tonen we ook kansen voor de toekomst. Een toekomst waarin mobiliteit verandert,ons snelwegnetwerk en ons energiesysteem meer verweven raken, elkaar versterken en ook lokale betrokkenen op een nieuwe manier kunnen dienen.

De ontwikkelde inzichten voor de A37 geven ook aanleiding tot het formuleren van opgaven voor een verdere onderzoeks-agenda. Hierbij is het in onze ogen mogelijk om tot eensystematiek te komen van bouwstenen die de inpassing van zonne-energie in harmonie met snelweg- en  landschapsontwerp kan begeleiden voor het gehele areaal van Rijkswaterstaat.