SIMULATIE WARMTE

Thema: Warmte

Speel op de kaart van eigen gemeente (of regio). Verken de impact van verschillende wijk- of buurtstrategieën op de warmtevraag, en maak een koppeling met bronnen binnen de gemeente. ‘Speel’ zo nodig nieuwe bronnen om de warmtevraag te kunnen afdekken. En breng zo een transitievisie warmte tot leven met deze interactieve werkvorm.

Inzichten:

  • Construeer meerdere strategieën met elkaar op kaart en zie direct de impact van keuzes
  • Zie het ruimtebeslag van bronnen en de ruimtelijke relaties tussen vraag en aanbod
  • Onderzoek welke ambities reëel zijn bij verschillende uitgangspunten
  • Ontwerp strategieën die passen bij jouw gemeente