SIMULATIE ENERGIE & RUIMTE

Opdrachtgever: Iedereen die bewustwording wil over de opgave in zijn of haar gebied
Partners: APPM, EMMA, Squarewise
Team: Een expert Energie & Ruimte vanuit Generation.Energy inclusief een team van ervaren spelleiders

Maak kennis met de energieopgave in een dagdeel of avond en leg de basis voor een (regionale) energiestrategie!

De simulatie is geschikt voor groepen beleidsmakers, politici, belanghebbenden of scholieren. Aan de hand van een kaart van uw gebied gaan deelnemers aan de slag met duurzame energie. Met fiches op schaal kunnen zonnevelden en windturbines worden neergelegd. De simulatie geeft inzicht in de omvang van de opgave en gesprekstof voor discussie over de energietransitie. Kunnen we energieneutraal worden? Hoeveel ruimte kost dat, en waar willen we dit?

Kijk hier voor meer informatie.