SIMULATIE ELEKTRICITEIT

Thema: Elektriciteit

Waar en hoeveel zon of wind is passend in de zoekgebieden van de eigen gemeente? Hoe verdelen we de opgave, rekening houdend met het landschap, de natuur, de infrastructuur en het maatschappelijk draagvlak? Ga dit gesprek aan met bewoners en ander belanghebbenden. Geschikt om zoekgebieden te verkennen en concretiseren aan de hand van zon en windfiches op de kaart.

Inzichten:

  • Verken zoekgebieden in detail, en construeer scenario’s voor het oplossen van de opgave
  • Onderzoek welke ambities reëel zijn in welk gebied.
  • Ondervindt welke opties op draagvlak rekenen, en welke niet