Energieplan Binckhorst

Opdracht: strategie
Locatie: Binckhorst
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Partners: PosadMaxwan

De Binckhorst is een van de weinige uit- en inbreidingslocaties van Den Haag. Er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd en getransformeerd in het huidige bedrijventerrein. Ook heeft de Binckhorst de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarom is het van groot belang dat er naast een goed ruimtelijk raamwerk een goed energieplan wordt gemaakt. Daartoe houden we naast mogelijk energieleverende nieuwe gebouwen rekening met huidige en toekomstige bedrijvigheid in het gebied.

Ook is vooruit gedacht over hoe warmte en elektriciteit over de stad verdeeld wordt. Dit energieplan biedt inzicht in het huidig en toekomstig energiegebruik ben de potentie innen de Binckhorst. Hiervoor zijn drie ruimtelijke scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt voor de te verwachten energievraag en mogelijke potentie.