SCENARIO ONDERZOEK

Thema: Scenario’s voor land, regio en gemeente

Hoe benutten we de kwaliteiten van ons landschap? Hoe vertaalt dit zich naar ruimtelijk beleid? Welke ruimtelijke aanknopingspunten biedt de context. Wat voor principekeuzes zijn er mogelijk? Alle beschikbare ruimte benutten voor de energietransitie is niet realistisch, en geeft nog geen gevoel bij wat er echt kan. Op basis van ruimtelijke ordeningsprincipes kunnen we scenario’s schetsen voor de ruimtelijke inpassing van de energieopgave.

Denk aan clustering van nieuwe opwek langs infrastructuur. Of duurzame energie die samengaat met nieuwe natuur. Het gaat om conceptuele keuzes en hoe die doorwerken in een ruimtelijk scenario.