Ruimtelijke strategie van het energiesysteem

Opdracht: systeemstudie
Locatie: Nederland
Jaar: 2020 – 2021

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Partners: Bright Cloud Collective, Groen Licht
Team: Boris Hocks, Taco Kuijers, Jeanne Blok, Corné Strootman, Emma Paola Flores, Anubhuti Chadna

In deze studie onderzochte we de ruimtelijke impact van vier mogelijke nationale scenario’s voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Door Netbeheer Nederland en CE Delft zijn in 2017 vier scenario’s ontwikkeld in ‘Net voor de toekomst’. Voor deze vier scenario’s bestudeerde we welke ruimtelijke keuzes daarin naar voren komen. Parallel aan dit onderzoek lag de studie van Berenschot en Kalavasta om deze nationale scenario’s te ontwikkelen. Elk scenario heeft een andere impact op de leefomgeving, doordat deze verschillen in schaal van governance.

De vier scenario uit ‘Klimaatneutrale energiescenario’s 2050’ zijn: regionale sturing, nationale sturing, Europese CO2-sturing en internationale sturing. Voor ieder scenario is een energiebalans opgemaakt, dit maakt inzichtelijk wat de energiebronnen van de toekomst zijn in elk toekomstbeeld. Kijkend naar wat er ruimtelijk en theoretisch mogelijk is in het gebied. Er ligt een analyse ter grondslag over hoeveel ruimte er nodig is voor productie, opslag, transport en distributie. We illustreerde de invloed per scenario en per gebiedstype, namelijk dat van stedelijk gebied, landelijk gebied, industrie & haven en zee- en kustgebied.

Daaruit vloeit het ‘Net van de toekomst’ voort. De theoretische studie laat de ruimtelijke mogelijkheden en implicaties zien van de benodigde energie zien in 2050. Het biedt inzichten in de mogelijke ruimtebeslag voor zonnepanelen, windturbines, geothermie en biomassa. De grote ruimtelijke verschillen tussen de scenario’s hebben te maken met bijvoorbeeld de afhankelijkheid van import met een ruimtelijke gevolg op de binnenlandse infrastructuur of de omvang van aaneengesloten energielandschappen.

Bekijk de tool hier.