Quickscan energiepotentie op Rijksvastgoed

Opdracht: analyse technisch potentieel
Locatie: Rijksvastgoed
Jaar: 2018

Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Team: Machiel Bakx, Boris Hocks, Jet ten Voorde, Klasien Visser

Generation.Energy heeft een quickscan gedaan naar de potentie van hernieuwbare energie opwekking op de gronden, wateren en daken die in het bezit zijn van de Rijksoverheid. De quickscan geldt als een grove kenschets, waarbij we de ordegrootte van de verschillende vastgoed beherende diensten en hun bijhorende energiepotentieel op kaart hebben gezet.

De potentiele bijdrage van het Rijk aan de duurzame opwekking van elektriciteit en warmte is ook door vertaalt naar potentie per RES-regio.

Naast de energieopwekking hebben we een inschatting gemaakt van de hoeveelheden CO2 opslag die op het Rijksvastgoed mogelijk is.