RES VERGELIJKING PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Partners: AS I-Search, Ruud Schuurs adviseur in Beweging
Datum: April – augustus 2018

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Generation.Energy in samenwerking met Ruud Schuurs en AS I-Search een analyse gedaan naar de stand van zaken rondom de Regionale energie strategieën in Zuid- Holland.

Voor zeven regio’s is gekeken naar de kenmerken zoals energiegebruik en aanbod van energiemix, maar ook naar het proces en de tijdlijn.

Uit de analyse komt onder andere naar voren dat regio’s verschillend in mogelijkheden zijn en dat er voor verschillende aanpakken wordt gekozen en dat de focus ligt binnen de eigen regio en niet zozeer buiten de eigen regio. Er ontbreekt een vaststaand format waardoor de strategieën niet altijd goed te vergelijken zijn met elkaar.