REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ROTTERDAM DEN-HAAG

Opdrachtgever: RES-regio Rotterdam Den-Haag
Partners: CE Delft, APPM
Datum: Maart 2021

De regionale energiestrategie 1.0 van de regio Rotterdam Den-Haag is opgeleverd en gaat een besluitvormingsfase in. De RES geeft een realistische strategie voor de komende jaren, waarin juist gebiedsopgaven integraal kunnen worden opgepakt in relatie tot de energietransitie. In de RES 1.0 is langs de lijnen van het energiesysteem, warmte, elektriciteit en brandstoffen met een breed team gekeken naar de strategie. Een regionale energiestrategie voor een schoon, betaalbaar, betrouwbaar én veilig energiesysteem. Sinds 2018 werken wij mee aan de RES, dit doen we in samenwerking met CE Delft en APPM. Destijds zijn we gestart met het energieperspectief 2050 en daar zijn de eerste stappen gezet richting de RES.

De transitie naar een duurzame energievoorziening legt een grotere claim op de ruimte. Het is van belang om te kijken naar ruimtelijke kwaliteit. Juist dit punt staat in de RES 1.0 centraal. Waar passen windmolens en zonnepanelen in het landschap? En vooral ook: onder welke voorwaarden? In de RES-regio Rotterdam Den-Haag wordt fors ingezet op zonnepanelen op daken. Daarbij spelen ook overkappingen van parkeerplaatsen en drijvende panelen op waterbassins een grote rol. Verder worden combinaties onderzocht bijvoorbeeld recreatie rondom energieopwekking, of energie samen met infrastructuur.

Om een extra inzicht te geven in ruimtelijke samenhang hebben we verbeeldingen gemaakt van tien verhaallijnen in de RES. Op kaart en in geïllustreerde tegels laten we zien hoe ontwikkelingen rondom duurzame opwek een aansluiting kunnen vinden bij huidige functies en landschapstypen in de regio. Zo kan een recreatiegebied te combineren zijn met windturbines. Of aan de stadsranden kunnen sportvelden een koppeling vinden met zonnevelden. Hierin komen de landschapstypen van de regio naar voren met eigen bijbehorende waarden, waarin inpassingsmogelijkheden of onmogelijkheden voor zon en wind te zien zijn.

De oplevering van de RES 1.0 markeert de volgende fase. Deze regionale energiestrategie vraagt om een vertaling naar (lokale) projecten en (ruimtelijk) beleid. Partijen zijn nu aan zet om met inwoners en lokale betrokkenen dat proces ter hand te nemen. De strategie geeft handvatten om verder te gaan naar een realisatiefase. Zo worden er stappen gezet naar een schone voorziening.