REGIONALE ENERGIE STRATEGIE ROTTERDAM DEN HAAG

Opdrachtgever: Rotterdam-Den Haag.
Partners: APPM, CE Delft
Datum: Lopend

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) biedt mogelijkheid om de klimaatdoelstellingen te halen. In onze visie biedt de RES vooral grote meerwaarde als gezamenlijk handelingsperspectief. Dat geeft inzicht in de (energie) opgave en de ruimtelijke consequenties. En het dient als basis voor het gesprek met het Rijk. Dat is richtinggevend én biedt flexibiliteit om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

En dat, boven alles, door gezamenlijke totstandkoming kan rekenen op draagvlak en eigenaarschap onder betrokken partijen.
Er zijn drie hoofdlijnen van perspectieven ontwikkeld, welke dienen als uitgangspunt naar een geïntegreerd perspectief.