PUBLICATIE KLIMAAT, ENERGIE EN RUIMTE

Opdrachtgever: Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken
Partners: H+N+S, FABRICations, PosadMaxwan, RUIMTEVOLK, Studio Marco Vermeulen en NRG Lab
Datum: Februari 2018

Hoe groot is de opgave van de klimaat- en energietransitie? Wat is hiervan de ruimtelijke impact en welke ontwerpmogelijkheden zijn er om deze enorme uitdaging aan te gaan? Om de bewustwording hierover te vergroten, heeft Generation.Energy samen met koplopers op het gebied van energie en ruimte een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat geschreven. De ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken hebben opdracht gegeven voor deze verkenning.

Download de publicatie