POTENTIE ANALYSE

Thema: Technische mogelijkheden op kaart

Hoeveel energie kunnen we in ons gebied opwekken? En hoe verhoudt dat zich tot wat we nodig hebben? Waar passen windmolens? Over hoeveel duurzame warmte beschikken we? Met de potentiekaarten van een gebied geven we antwoorden op deze vragen.

Op basis van de ruimtelijke indeling van uw gebied kunnen we kaartbeelden genereren die laten zien wáár er ruimte is voor duurzame opwek. Daarbij houden we rekening met specifieke gebiedskansen en beperkingen door wetgeving of ruimtelijk beleid.