KANSENKAART AMSTELVEEN

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
Team: Taco Kuijers, Jaap Witte, Peter Lommert
Datum:

De gemeente Amstelveen wil graag de gebouwde omgeving op een verantwoorde manier toekomstbestendig en duurzaam maken. Om het realiseren van deze ambitie te versnellen, heeft Generation.Energy onderzocht waar geografisch slimme koppelingen ten behoeve van de energietransitie kunnen worden gemaakt.

In samenwerking met de gemeente Amstelveen is relevante (open) data verzameld, waaruit verschillende. gebruiksvriendelijke en leesbare
kaartlagen zijn gemaakt. Tevens is met de datasets van Generation. Energy een kaart met de potentiele energieopwekking gegenereerd.

Het eindresultaat is een ‘energiekansenkaart’ die inzicht geeft in de ruimtelijke en planning technische kansen ten aanzien van de aanpak van de energietransitie in Amstelveen. Ook biedt de kaart een handvat om met belanghebbende op schaal van buurt, wijk of stad in gesprek te gaan over de aanpak van de energietransitie