Impact energietransitie Hollandse Waterlinies

Opdracht: ontwerpend onderzoek
Locatie: Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Programmabureau Stelling van Amsterdam en Linieteam Nieuwe Hollandse
Partners: PosadMaxwan en Land-ID

De energietransitie heeft onvermijdelijk een grote impact op het Nederlandse landschap. Zeker in gebieden met grote natuur- of culthuurhistorische waarde schuurt dat. Een voorbeeld hiervan zijn de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Nieuwe waterlinie als respectievelijk huidig en mogelijk toekomstig UNESCO Werelderfgoed. In een thematische heritage impact assessment is gewerkt aan een brede praktische handleiding voor kwaliteitsbeoordeling van ruimtelijke inpassing van mogelijke energieopwekking. Generation.Energy heeft de mogelijke opwekpotentie in kaart gebracht.