Kansen in kaart Holland Rijnland

Opdracht: strategie
Locatie: Holland Rijnland
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Gemeente Leiden, Ministerie I&M
Partners: APPM

Een succesvolle energietransitie bestaat uit het terugdringen van het energiegebruik (besparing) en het duurzaam opwekken van energie (opwekking). Maar ook de ruimtelijke inpassing is van invloed op het success van de energietransitie. Zo bepaalt de aansluiting bij het bestaande landschap sterk het draagvlak voor de realisatie van bijvoorbeeld een windpark. In de regio Holland Rijnland spelen daarnaast andere opgaven: naast de energieproductieopgave is er én een woningbouwopgave, én een bereikbaarheidsopgave, én een besparingsopgave. Voor al deze opgaven wil en moet de regio aan de slag. Dat vraagt om een prioritering per gebied: wat doen we in welk gebied en wat in mindere mate? En waar zijn slimme combinaties mogelijk?