HOEVEEL ENERGIE KAN IK IN MIJN REGIO OPWEKKEN?

Thema: Theoretisch potentieel

Waar kunnen theoretisch windturbines en zonneparken staan? Welke ruimtelijke beperkingen zijn er? Welke mogelijkheden blijven over als we bepaalde landschappen uitsluiten? De rekentools waarover Generation.Energy beschikt worden gebruikt in vele RES-regio’s en gemeenten, en ook in de landelijke ‘Analysekaarten’ die door de RES-en worden gebruikt.

We kunnen snel filteren op verschillende ruimtelijke voorwaarden. Zo kijken we voor windenergie naar landelijke richtlijnen voor geluid en veiligheid, maar kunnen we ook filteren op bijvoorbeeld de ligging t.o.v. natuur- en stiltegebieden. Binnen de oppervlakten die overblijven berekenen we de theoretisch optimale plaatsing van turbines. Voor zonne-energie kijken we naar de mogelijkheden op verschillende soorten daken en landschapstypen, zoals in het onderzoek wat we onlangs publiceerden met de Topsector Energie.