Grand design warmte MRA

Opdracht: strategie
Locatie: MRA
Jaar: 2018

Opdrachtgever: Programma warmte en koude (MRA)
Partners: CE Delft, APPM

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan een toekomstbestendige regionale warmtevoorziening: betrouwbaar,betaalbaar én duurzaam. Om dit te realiseren hebben we met 35 samenwerkingspartners binnen de MRA het Grand Design Warmte Koude geactualiseerd. Generation. Energy heeft hiervoor het ruimtelijkenergetische aspect verzorgd.

Tijdens inspirerende ateliers hebben wij, samen met specialisten vanuit de overheid, markt en maatschappij, aan de actualisatie gewerkt. Door vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten zijn robuuste warmtegebieden ontwikkeld. Voor deze warmtegebieden zijn warmtenetten de meest logische oplossing om te voldoen aan de toekomstige warmtevraag.

Het Grand Design heeft voor de samenwerkingspartners geleid tot een gebiedsgericht handelingsperspectief.
De kracht van onze samenwerking met APPM en CE Delft ligt in de combinatie van procesmanagement, energetische analyses en ruimtelijke inpassing.