GEBIEDSBOD KRIMPENERWAARD

Opdrachtgevers: Gemeente Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Provincie Zuid-Holland
Partners: PosadMaxwan, EMMA, Bureau Stedelijke
Datum: Maart 2019

In het kader van het MIRT onderzoek naar een nieuwe oeververbinding in de Regio Rotterdam is er een gebiedsbod opgesteld. Ambitie van het bod is om bij te dragen aan een duurzame toekomst van de Krimpenerwaard. Aan de hand van diverse thema’s zijn drie scenario’s onderzocht. Voor de energietransitie zijn aparte scenario’s opgesteld.

Deze scenario’s zijn getoetst op hun bijdrage aan de Krimpenerwaard, de Nationale Omgevingsvisie en financiële bijdrage aan het realiseren van de oeververbinding.