ENERGIESYSTEEM RUIMTELIJK IN BEELD

Thema: Ruimtelijke gevolgen keuzes energietransitie

Een interactieve website met het energiesysteem ruimtelijk in beeld. Dit is een tool die inzicht geeft in het totale energiesysteem en de onderlinge afhankelijkheden. Het geeft een beeld van het ruimtebeslag van de verschillende elementen in het systeem.

Keuzes in de energietransitie hebben namelijk ruimtelijke consequenties, net als andere ingrepen in de ruimtelijke ordening. Een goede afweging in de energietransitie vraagt om een brede systeemblik. Keuzes hebben immers onderlinge verbanden: een specifieke keuze kan een andere keuze mogelijk óf juist onmogelijk maken. Deze website is ontwikkeld om hier meer duidelijkheid in te scheppen. Het schema geeft onderdelen van het energiesysteem weer, en daarbij de mogelijke verbindingen. Elk onderdeel, maar ook elke verbinding, heeft een mogelijke ruimtelijke gevolg. Met een klik op één van de tegels verschijnt een toelichting over de ruimtelijke betekenis van dit onderdeel.